Statwi u Monumenti

Fix-Xagħra, hemm numru konsiderevoli ta’ santwarji ċkejkna li jsebbħu l-faċċati tad-djar u l-kantunieri tat-toroq. Tlieta huma denji li jissemmew.

Waħda minn tal-ewwel hija dik tal-Madonna tal-Anġli li tinsab fit-triq li tagħti mix-Xagħra għall-Bajja ta' Marsalforn. Tissejjaħ hekk peress li l-Verġni Marija hija mdawra bl-anġli kif ukoll minħabba l-laqam ta’ Ġanni Mercieca, bidwi li kien jgħix fil-viċinanzi. Fis-7 ta’ Lulju 1733, dan il-bidwi kien sorpriż min-numru ta’ kursari fil-Wied tar-Ramla u nħataf mill-Barbari flimkien ma’ martu u sitt ulied. Waqt li kienu qed jiġu mkaxkra ‘l bogħod mill-gżira, wegħdu lill-Verġni Mbierka li jekk xi darba jerġgħu lura ħajjin, itellgħulha post sagru fil-viċinanzi. Dawn ġew mifdija u malajr wettqu l-wegħda tagħhom.

Niċċa oħra antika hija dik tal-Madonna tal-Ħniena, f’Għajn Lukin. Tinsab fil-post fejn in-nies talbu lill-Verġni Mqaddsa Marija tal-Grazzji fil-kunvent tal-Kapuċċini li jinsab iktar ’l isfel. Din inbniet xi żmien wara l-1814 bħala radd il-ħajr lil Alla u lill-Verġni Mbierka għall-ħelsien tax-Xagħra mill-pesta li ħalliet 104 ruħ mejta.

Wieħed mill-aktar prominenti huwa s-santwarju tal-Madonna tal-Isperanza li jinsab f’nofs ir-Ramla. Is-santwarju ttella’ fl-1881 fit-twettiq ta’ wegħda ta’ Ġanni Gauci. Għal snin sħaħ ħadem bħala gwardja tar-Ramla. Kien għalxejn li fittex xogħol x’imkien ieħor. Huwa ddeċieda li jirrikorri għall-għajnuna tas-sema li b’xi mod qanqlet lill-awtoritajiet Kolonjali biex jagħtu widen għat-talba tiegħu. Għalhekk hu wettaq il-wegħda tiegħu.