Struttura tal-Kunsill
Sindku

Christian Joseph Zammit

Viċi Sindku

Aaron Agius

Kunsilliera
Segretarju Eżekuttiv

Ivan Attard